Egotrippen

”Ett år för livet”

En kurs för dig som både vill lära och uppleva att kroppen är skapt för att vara frisk. Under ett års tid får du guidning i din egen hälsa genom medicinska kunskaper som väcker medvetenhet och vetskap av dina beteenden, beroenden och vanor. Du lär dig att samarbeta med din egen kropp. Du kommer få en djup förståelse för hur kropp och själ hör ihop och även få värdefulla insikter i läknings- och sjukdomsprocesser. Symptom och sjukdomar är signaler på att kroppen vill säga något och du kommer lära dig tyda dessa signaler samt få kunskaper och verktyg för att bemöta dem på bästa sätt, låta dem bli dina ledstjärnor mot ett friskare och rikare liv. Med förståelse och kunskaper för kroppens sätt att fungera så försvinner även rädslan för olika sjukdomar vilket öppnar dörren mot ett friskt och hälsosamt liv på riktigt. Ett år som förändrar mycket i ditt liv och även bidrar med mycket för resten av ditt liv.    

Maten och näringen har en central roll i våran hälsa, likaså är det med vatten och syre. Detta område kommer vara ett återkommande tema under året där mängder av kunskaper kommer förmedlas för att hitta vilken kosthållning som passar just dig som individ. Vi är alla olika och därför reagerar vi många gånger olikt på ett och samma födoämne, det som är välgörande för den ena kan samtidigt ha motsatta effekten för den andra. Alltså som medicin för en person och som ett gift för en annan. Att få lära sig ta vara på det som främjar och gynnar hälsan samtidigt som man tar bort det som belastar systemet leder starkt framåt. Det höjer kroppens energi och gynnar den egna självläkningsförmågan som finns i oss alla. Det gäller bara att hitta rätt för att sen vänja in nya givande livsmönster och vanor.

Under året så ligger tretton stycken kurskvällar utfördelade. Som deltagare kommer du ha god tid mellan de olika träffarna att förankra och etablera dina nya friskare vanor i vardagen för att hela tiden gå framåt i din egen hälsoresa. För att stärka upp dig som deltagare ytterligare så kommer det också ingå ett väl sammansatt näringstillskott för hela året som har en uppbyggande och många gånger också en läkande effekt samt några individanpassade konsultationer som homeopati, kost, närings- och livsstilsrådgivning. Detta för att få en trygg och stabil grund i dina läkningsprocesser som du under året kommer uppleva i dig själv. För att också få en viss dokumentation så använder vi oss av irisfotografering som är en smärtfri, enkel och mycket tillförlitlig diagnos/analysmetod som ger oss möjlighet att avläsa tillståndet i kroppens vävnader, svagheter och styrkor i organ och körtlar, toxiner i kroppen. Detta kommer ske både vid kursstart och vid kursslut för att på så sätt se förändringarna som skett hos dig under året. I kursplanen ingår det att lära dig grunderna i irisanalys, att få kunskap i vad och hur hälsan ger uttryck via våra ögon. Du kommer få öva detta på ditt eget irisfoto och tolka dina egna bilder.

Huvudsyftet med detta år är att du ska bli medveten om kroppens sätt att fungera och reagera, förstå att sjukdom och hälsa inte är någon slump, lära dig att samarbeta med kroppen och lyssna på signalerna som sänds ut för att kunna tillgodose dessa behov på ett naturligt och bra sätt. Egna erfarenheter och upplevelse av både sjukdoms- och läkningsprocesser under året kommer stärka dessa kunskaper mycket och din egen hälsa kommer ha gått framåt en hel del. Efter att ha genomfört kursen kommer du vara kapabel, och fått kunskapen för, att kunna förstå vad och varför vissa sjukdoms/läkningsförlopp sker i din kropp samt kunna styra väldigt mycket  gällande ditt eget mående. Ett år fullt av insikter med nya dörrar till en god livsstil öppnas då nya mönster tar vid. Vi törs faktiskt lova att det kommer bli både spännande, givande och väldigt roligt! Ett år som förändrar mycket i ditt liv och även bidrar till mycket för resten av ditt liv.

Varmt välkommen.

Kursupplägg: 

Samtliga kursdagar är söndagkvällar mellan kl. 18.00-21.00.

1:a träffen Irisfotografering, homeostas och de- regeneration.

2:a träffen Biokemisk balans

3:e träffen Kost/livsstilsrådgivning, mat och näringens betydelse, matsmältningens anatomi och sjukdomar samt vägar och förutsättningar till läkningsprocesser.

4:e träffen Metabola syndromet

5:e träffen Homeopatisk konsultation, homeopatins grunder och funktion, vattenkvaliteer och dess viktiga betydelse för naturen och hälsan.

6:e träffen Traditionell kinesisk medicin(TCM)

7:e träffen Homeopatisk konsultation, sambandet mellan kropp och själ

8:e träffen Nervsystemet samt hormonernas funktion i kroppen

9:e träffen Kost/Livsstilsrådgivning,

10:e träffen Homeopati forsättning och medicinsk filosofi

11:e träffen Irisfotografering, Irisanalys och dess grunder,

12:e träffen kursdeltagarna får lära sig tolka sina egna irisfotografier och med hjälp av dessa göra en individuell hälsokartläggning för nu och framtid.

13:e träffen Avslutning med prov och diplomutdelning

Info

13 söndagkvällar mellan 18-21

Plats: Hällne Oviken

Fika, kursmatrial och irisfoto ingår